Ubezpieczenia

Jak to jest z tymi ubezpieczeniami ?

Początki faktycznie sięgają starożytności a za przykład można podać czasy Hammurabiego, gdzie to kupcy zrzeszali się w celu wspólnego ponoszenia ryzyka. Tyczyło się to przede wszystkim zwierząt jucznych a tym bardziej jej utraty. Dzisiaj nazwalibyśmy to ubezpieczeniem majątkowym.

W chwili obecnej możemy wyróżnić ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe. O tyle, o ile pierwszych możemy mieć dowolną ilość i za każde zostanie wypłacone świadczenie o tyle w ubezpieczeniach majątkowych wypłacane jest odszkodowanie, tylko jedno bez względu na ilość umów.

Czy wiecie jakie są obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce?:-)

– Odpowiedzialność Cywilna samochodu (OC Auta)

– OC rolnika

– OC ziemi rolnika

Każde inne ubezpieczenie jest ubezpieczeniem DOBROWOLNYM 🙂

Kto jest kim?

Podmiotem świadczącym usługi z zakresu ubezpieczeń jest oczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe, czyli Ubezpieczyciel.

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, kóra zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do uiszczania wyznaczonych składek to: Ubezpieczający.

Ubezpieczony natomiast, to osoba, której życie, zdrowie, odpowiedzialność cywilna, zdolność do pracy, majątek są objęte ubezpieczeniem.

Pozostaje nam Uposażony: osoba, która jest uprawniona do odbioru świadczenia lub odszkodowania. Może nią być dowolna osoba.

Reasumując:

Umowę zawiera Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Ubezpieczyciel) z osobą co najmniej pełnoletnią, która płaci składki (Ubezpieczający), życie jest chronione osoby Ubezpieczonej, i właśnie tylko osoba Ubezpieczona ma prawo wyznaczyć osobę Uposażoną.

Ubezpieczający i Ubezpieczony może być tą samą osobą – mogę jednocześnie płacić i być ubezpieczonym. Dla bezpieczeństwa podpisując umowę ubezpieczeniową, lepiej osobę Uposażoną wskazać inną aniżeli siebie 🙂

W ten sposób świadczenie w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia zostanie wypłacone w 100%, bez wchodzenia w masę spadkową, czyli bez podatku od spadków i darowizn.

Wśród ubezpieczeń na życie wyróżniamy przede wszystkim:

  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie na życie i dożycie
  • ubezpieczenie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi

W poszczególnych artykułach będę wyjaśniał na konkretnych umowach jak te umowy są skonstruowane.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s